Goodreads Librarians Group discussion

Pelle Erobreren 1. Barndom
This topic is about Pelle Erobreren 1. Barndom
10 views
Book Issues > Add/correct information

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Jul 07, 2018 03:56AM) (new) - rated it 4 stars

Halvor (Raknes) | 4770 comments year: 1974

edition: 3. utg.

description:

I forordet til første bind av <b>Pelle Erobreren</b> skrev Martin Andersen Nexø i 1906 at det skulle være en bok «om proletaren ‒ altså om mennesket selv ‒ som nakent, bare utstyrt med sunnhet og appetitt, melder seg i livets sold…». Pelles barndom er i første rekke preget av forholdet til hans far. Det gir varme til det fattige barndomsmiljøet som legger grunnlaget for at Pelle senere blir en eksponent for den kjempende arbeiderklassen. Romansyklusen utkom i 1905-1910. Sammen med <b>Ditte Menneskebarn</b> er den blitt stående som Nexøs hovedverk. Forfatteren nytter poesi og humor når han skildrer sin vrimmel av originale mennesketyper og dramatiske hendinger, de realistiske beretningene om sosiale misforhold og den gryende klassekamp. <b>Pelle Erobreren</b> har rørt millioner av lesere til smil og tårer.


Halvor (Raknes) | 4770 comments also add ISBN-13: 978-82-10-00944-0


back to top