داستان كوتاه discussion

52 views
177

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by سحر (new)

سحر | 381 comments هیچگاه جای خالیت را احساس نکردم
عزیزم لحظات با تو بودن هرگز تمام نخواهد شد
راستی روز اول عشقمان یادت می آید
بلوز خردلی با شلوار جین سایه روشن
درست مثل همین لباسی که الان به تن داری
امروز مثل همیشه خوش تیپی مثل همون روزای اول
خوب گلم ازاینجایی که اواردمت خوشت آمد؟
جدا امروز زیبا شدم
وااای
دلم می خواست همون لباسی باشه که روز اول من رو دیدی
یادته
.....
دستات هنوزم گرمه مثل همیشه
چشمات معلومه چی می خواد
عزیزمی تو
عشقم همیشه پیشم باش


message 2: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments بعد از اين همه مدت از اون شهر پر از آدم و دود خارج شديم تا فرصت كنيم بيشتر پيش هم باشيم! ولي آقا رسيده و نرسيده لباساش رو در آورده رفته تو آب شنا! منم كه شنا بلد نيستم تا برم پيشش!!!
اين كاراش هميشه حوصله ام رو سر ميبره!!!فكر كنم همين جا كنار لباساش بخوابم بد نباشه! شايد اين جوري وقتي منو ميبينه، بفهمه كه تنهايي نرفته مسافرت!ا


message 3: by Suzan (new)

Suzan | 2 comments خیلی زیبا بود لذت بردم

تا وقتی که نفس می کشی و او را در هر دم و بازدم خود میبینی کجا غم در دلت لانه خواهد کرد
وقتی عشق واقعی است و از پمپ قلب به سراسر بدن جریان پیدا می کند ٬ تنهایی عاشق کجاست

همیشه زیبا ٬ و همواره عاشق باشید


message 4: by amir (new)

amir zargari | 3 comments بابا ايول! جاشو پيش خودش خالي کرده!!!! دمت گرم حسابي خجلت زده کردي


message 5: by Maryam (new)

Maryam | 28 comments ببین مادر که دخترت چه خار و ذلیل شده گفتم اینقذ خواستگارامو نده به همسایه بغلی گوشت که بدهکار نبود اینگار اصلا به فکر اینده من نبودی
حالا ببین کارم به کجا رسیده
کارم شده پهن کردن لباسای پسرونه کنار ساحل تا شاید اونا یه گوشه چشمیم به من داشته باشن
دعا کن برام همین یکی واسم مونده:(


message 6: by سحر (new)

سحر | 381 comments Maryam wrote: "ببین مادر که دخترت چه خار و ذلیل شده گفتم اینقذ خواستگارامو نده به همسایه بغلی گوشت که بدهکار نبود اینگار اصلا به فکر اینده من نبودی
حالا ببین کارم به کجا رسیده
کارم شده پهن کردن لباسای پسرونه کنا..."


:))


message 7: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments دیوونه


back to top