Goodreads Librarians Group discussion

Peder Seier
This topic is about Peder Seier
13 views
Book Issues > Add information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Jul 03, 2018 08:33AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments page count per my copy: 260 (ISBN 8252503659, last page unnumbered)

add description:

<i>Peder Seier</i> er tredje bind i Rølvaags verk om de norske nybyggerne i Amerika. Nå vender han oppmerksomheten mot den andre generasjonen. Riket er grunnlagt, avlingen øker, besetninger øker, husene blir større og bekvemmere, det blir rene storbruk av jordloddene. Men parallelt med denne velstanden vokser det fram en motsetning mellom de eldre og de yngre. De eldre føler seg fremdeles sterkt knyttet til Norge og alt som norsk er. For de unge, derimot, er Norge bare en drøm – en fjern, uvirkelig verden. Sentralt i denne boka står den nye generasjons psykologiske utvikling: gutten som modnes til mann på et nytt sted, under helt andre forhold enn dem slekten har vokst fram i. <i>Peder Seier</i> er bredere i sitt anlegg enn de to foregående bøkene. Det er ikke lenger et grannelag vi er i lag med, men et helt «territory», menighetslivet, de religiøse brytninger, de sosiale forhold. Stadig blir leseren minnet om den sosiale utvikling som danner ramme og forutsetning for de menneskelige konflikter.


message 2: by Renske (new)

Renske | 11546 comments Someone else has done this.


Halvor (Raknes) | 4770 comments OK, thanks to someone!


back to top