Goodreads Librarians Group discussion

Den signede dag
This topic is about Den signede dag
23 views
Book Cover Help > Add cover photo and information

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited Jul 03, 2018 07:16AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments my scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

title is original title

hardcover

page count per my copy: 237 (ISBN 8252503667)

description:

<i>Den signede dag</i> er fjerde og siste del av Rølvaags verk. I de tre første bøkene fikk vi, i kronologisk rekkefølge, utvandringen og bosettingens historie («I de dage ‒»), nyryddingen og ensomhetens sjelelige påkjenning («Riket grunnlegges») og den første 'amerikanske' generasjons oppvekst og ungdom («Peder Seier»). I <i>Den signede dag</i> møter vi for alvor den nye statsdannelsens nasjonale, religiøse og politiske problemer. Sterke motsetninger bryter fram. Den stigende amerikanisering utad, hjulpet fram av de første skoler med engelsktalende lærerinner, begynnende handel, våknende politisk interesse, utløser konflikt mellom nordmenn og <i>irer</i>. Helten fra <i>Peder Seier</i>, sammen med sin irske hustru Susie, drømmer om den signede dag da de skal møte verden som frigjorte mennesker – uten rasemessige fordommer. Men fordommene lar seg ikke kue, selv hos den unge generasjon. De unges kjærlighet utvikler seg til et ekteskapelig drama. Katolisisme og protestantisme ryker sammen i uforsonlig strid. Samtidig opplever det vesle samfunnet på prærien tørke og fallende priser. Privatøkonomiske vanskeligheter fremmer interessen for politikk – der agitasjon og valgkamp utfolder seg på et lite flatterende plan. Det er et uferdig folk vi lærer å kjenne, et folk i sterk gjæring. Og i denne konfliktsituasjonen har Rølvaag funnet tumleplass for menneskeskjebner. Livet er ingen idyll i præriens små nybyggersamfunn. Livet er ingen idyll i det nye Amerika.


message 2: by Fábio (new)

Fábio Nogueira (fnogueira) Done!


Halvor (Raknes) | 4770 comments hardcover, also change original title!


message 4: by Kakha (new)

Kakha (kakha_k) | 121 comments Set as hardcover done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Then only the change of original title remains…


message 6: by Renske (new)

Renske | 11546 comments Original title edited


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thanks to all!


back to top