Goodreads Librarians Group discussion

25 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Alex.Rosetti (new)

Alex.Rosetti (alexrosetti) | 59 comments Can anyone add a new book please?
Restituiri boeme
Octavian Moșescu
ISBN 978-606-664-781-6
Tracus Arte Publishing, 2017
Paperback, 320 pages
You can add the cover from here (publisher's site)
http://www.tracusarte.ro/memorii-si-j...
Description: "Personalitate complexă, creator în multiple planuri şi actor al istoriei nemijlocite, observator şi administrator al unei lumi fragile şi capricioase, Octavian Moşescu este, în mod fundamental, autorul celui mai copleşitor fenomen al modernităţii româneşti, în măsură să ne reconstruiască identitatea şi să marcheze ireversibil memoria noastră culturală: fenomenul Balcic. Doar aşa, prin măreţia creaţiei, se explică şi faptul că o personalitate atât de înzestrată - jurnalist, editor, poet, animator cultural, memorialist, om politic, colecţionar de artă etc. -, a fost disimulată într-un con greu de umbră, pe care lesne l-am putea asocia ingratitudinii dacă nu am înţelege raţiunea adâncă şi complicatele mecanisme ale sufletului colectiv. Asemenea lui Zamolxe, personajul lui Lucian Blaga, pe care îl ucide propria lui statuie, Octavian Moşescu a fost asimilat, până la uitare, Balcicului însuşi, locului pe care l-a reconstruit peisagistic, etic şi spiritual, relevând sufletului românesc strălucirea sa diurnă, apolinică, latura lui luminoasă şi meridională, dar şi o profundă senzualitate şi exuberanţă dionysiacă, prin stilistica inconfundabilă a creaţiei artistice pe care a generat-o."
Thank You!


message 2: by Sandra (new)

Sandra | 27283 comments Added. WorldCat had 316 pages so I've gone with that. Publishers often add things that GR doesn't like ads for other books etc.

https://www.goodreads.com/book/show/4...


message 3: by Alex.Rosetti (new)

Alex.Rosetti (alexrosetti) | 59 comments Mille grazie!


back to top