داستان كوتاه discussion

41 views
176

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by MahtaBi KhaNooM (last edited Aug 21, 2009 11:28AM) (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments
176تصوير در سايز بزرگتر:

http://msaleh.persiangig.com/Photogra...

مرسی صالح خان برای لینک مجدد عکس**


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments هی آبجی، اونجا رو ببین
کجا رو ؟
اونجا .. اون بالا ... اون رو می گم
آها .. دیدم ... اما اون دیگه چیه ؟
نمی دونم .. شاید یه تمساح باشه .. یادت نیس مامان می گفت تمساحا بعد از ناهار کنار رودخونه میشینن و استراحت می کنن؟
اوممم .. چه بزرگه ... اما مگه تمساحا یه چشم دارن ؟
آره دیگه ..یه چشم بزرگ ... با دندونای تیز
واااااااای ... خیلی ترسناکه
نه .. هیچم ترسناک نیس .. یعنی من که نمی ترسم ... حالا بهتره خودت و محکم بگیری، اینجا سرعت آب زیاد میشه


message 3: by Wanna (new)

Wanna به گذشته و آینده نگاه کن و در حال زندگی


message 4: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments داری دنبال چی می گردی؟
.
.
.
می گن علاالدین چراغ جادوشو انداخته اینجا
.
.
.message 5: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments به چی داری نگاه میکنی
حال و حوصله ندارما
اون چیز گرد مشکی را از جلوی چشام دور کنmessage 6: by [deleted user] (new)

ArEzO.... wrote: "داری دنبال چی می گردی؟
.
.

دارم دنبال عکسی که آپلود شده میگردم ولی پیداش نمیکنم
کسی نمیدونه من چرا نمی بینمش؟
رفرش هم اثر نکرد.حتی لینک گذاشته شده هم باز نشد
:-/
MahtaBi KhaNooM | 1782 comments


E E E

راست میگید آقا مهرداد...این چرا همچین شده

بچه ها کسی سیوش کرده؟
اگه آره لطفا لینک کنین...من ندارمش :) ممنون


message 8: by [deleted user] (new)

وای چقدر جالب!
مهتابی خانوم ظاهرا از شما حسابی ترسید
الان من می بینمش
:))


MahtaBi KhaNooM | 1782 commentsنه محمد صالح عزیز دوباره عکس رو آپلود کرد و من لینک جدیدش رو اینجا گذاشتم

:)


طيبه تيموري | 659 comments عكاسي كه دنبال شكار لحظه ها بود، خودش شكار شد


back to top