Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Book Cover Help > Book missing cover & finnish texts

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Arita (new)

Arita (aritape) | 21 comments Hi!

This book:
https://www.goodreads.com/book/show/1...

misses book cover, which you can find from the publishers site:
https://www.gaudeamus.fi/mongolien-hi...

This book is finnish. Could you please also add finnish texts to this book - now the text is in english... you can find the original finnish text from the netsite above or here:

"
Italialaisen fransiskaanin Johannes de Plano Carpinin johtama paavin lähetystö matkasi 1240-luvulla nykyisen Mongolian alueelle. Matkastaan Plano Carpini kirjoitti teoksen, joka oli keskiajan ensimmäinen, kattava silminnäkijän kuvaus mongoleista ja kaukaisesta Aasiasta.

Teos on matkakirjallisuuden klassikko, joka avaa näkökulman 1200-luvun länsimaisen ihmisen maailmankuvaan. Teoksen suomennokseen on liitetty myös paavin sekä mongolien suurkaanin välinen kirjeenvaihto.

"

Thank you very much :)!


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23441 comments Done.


message 3: by Arita (new)

Arita (aritape) | 21 comments Thank you very much!


back to top