Bookstagram squad 😍📕 discussion

44 views
Дискусия: "Коралайн" от Нийл Геймън

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nikki (new)

Nikki | 13 comments Приятно четене! :)


message 2: by Krasi (new)

Krasi Karaivanov | 9 comments Не знам дали някой я е чел, но аз я обожавам и книгата и анимацията(вепреки, че има така доста разминаваня)... много як сюжет, може би Геймен можеше да по раздуе още малко и да я направи 200 страници, но аз и в сегащият и вид я харесвам ...


message 3: by Sarah (new)

Sarah Morgenstar | 8 comments Че той пък Геймън кога е пораздувал нещата изобщо :) Една от причините да го обичам, впрочем ;)


back to top