Goodreads Librarians Group discussion

9 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch book: Mijn moeder en haar zoon

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (last edited Jun 06, 2018 11:17PM) (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Mijn moeder en haar zoon
- Author name: Markus van der Graaff
- ISBN: 9789028427389
- Publisher: Wereldbibliotheek
- Publication date: June 2018
- Format: Paperback
- Description:
In Mijn moeder en haar zoon staat Marius Beeke centraal, een zwijgzame jongen die de wereld nieuwsgierig in zich opneemt: de nieuwbouwwijk die om hem heen ontstaat, het rumoerige winkelcentrum, het handjevol mensen dat hem omringt - en vooral zijn moeder. In haar opmerkelijke taalgebruik openbaart zij de aard en het wezen van de wereld aan iedereen die haar pad kruist, en vooral aan Marius. Haar aandeel in het reilen en zeilen van de wereld is volgens haarzelf van onschatbare waarde. Maar ze weet zeker dat Marius haar dankzij haar uitstekende opvoeding later zal overtreffen. In de tussentijd groeit Marius op in een lichtelijk vervreemdende sfeer. Hij komt zelf niet één keer aan het woord, hij kijkt en luistert terwijl de drang in hem steeds groter wordt om het kwetsbare in de samenleving - vooral zijn moeder - te beschermen.
- Page count: 160
- Link to the book page: my link text


message 3: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks!


back to top