Goodreads Librarians Group discussion

Den osynlige älskaren (Betty #1)
This topic is about Den osynlige älskaren
10 views
Book Issues > Add description

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments change page count to 215 per my copy (ISBN 9170082987 , last page unnumbered)

add description:

<i>Den osynlige älskaren</i> handlar om statardottern Betty, snart sjutton år, som tjänar på en stor herrgård och som när hon över sommaren reser hem till sina föräldrar, bär på minnet av en skrattande ung man som hon träffat dagen före avresan. Minnet hjälper henne när den bistra verkligheten gör sig påmind. En brutal och supig skogsarbetare tvingar sig på henne och hon blir med barn. För att slippa lämna bort barnet gifter hon sig med mannen och bosätter sig i en vildmarksstuga tillsammans med mannens bror och grälsjuke far. Genom sin duglighet vinner hon omgivningens respekt. Betty åtar sig kaffeserveringen för ett lag skogshuggare och befrias för en tid från sina ekonomiska bekymmer. När vi lämnar henne är hon 19 år och har två barn


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23489 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top