Goodreads Librarians Group discussion

10 views
Book Cover Help > Please add cover

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Magdaléna (new)

Magdaléna | 36 comments Hi,

please add cover to this book: https://www.goodreads.com/book/show/3...

The cover is at the publisher's webpage: https://www.alescenek.cz/zbozi/96300/...
(also more information such as: "Učebnice obsahuje základní pohled na materii obchodního práva po rekodifikaci v rozsahu a hloubce potřebné pro studenty bakalářského studijního programu.")

Thank you for help

M.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23489 comments Cover & description added.


message 3: by Magdaléna (new)

Magdaléna | 36 comments Thank you :-)


back to top