Goodreads Librarians Group discussion

La magnitud de la tragèdia
This topic is about La magnitud de la tragèdia
13 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch translation of: La magnitud de la tragèdia

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: De omvang van de ramp
- Author name: Quim Monzó, Frans Oosterholt (translator)
- ISBN: 978 94 92754 03 5
- Publisher: Brooklyn
- Publication date: June 2018
- Format: Paperback
- Description:
Eindelijk slaagt de trompettist Ramon-Maria erin de vrouwelijke vedette van het theater waar hij werkt te versieren. Maar eenmaal in bed blijkt hij tot geen enkele daad in staat. Uit woede roept hij de duivel aan. En zie, vroeg in de volgende morgen rijst zijn lid en slaagt hij erin met de bevallige vedette te vrijen.
Die aan de duivel afgesmeekte erectie heeft echter een onvermoed nadeel: de trompettist komt er niet meer van af! De erectie blijkt een symptoom van een dodelijke ziekte: Ramon-Maria heeft nog maar zeven weken te leven.
Zijn toekomstperspectief vernauwt zich, wat nu niet gebeurt, gebeurt nooit meer. Hij besluit zoveel mogelijk te halen uit de tijd die hem nog rest. Hij wil elke dag een ander mens uitbeelden. Zo wordt hij crimineel, doetje, zuurpruim, potloodventer, toerist, straatmuzikant en godsdienstwaanzinnige. En ondertussen vraagt hij zich vertwijfeld af waar hij zijn gruwelijk lot aan te danken heeft.
De omvang van de ramp is verschenen in een dozijn talen en wordt alom geprezen als een meesterlijke parodie en een proeve van verbluffende vertelkunst.
- Page count: 224
- Link to the book page: my link text


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 22166 comments Added here: https://www.goodreads.com/book/show/4...

Do you have the book? Is it published already?
Two questions:
- page count: all sources I could find (publisher, bibliotheek.nl, amazon,de) list 240 pages.
- cover: I can't save the cover image from the publisher's site, have to make a screenshot (which is fine, but more work), but the publisher has a different cover (publisher's name in red) compared to Amazon.de and bibliotheek.nl: https://www.amazon.de/omvang-van-ramp... https://www.bibliotheek.nl/catalogus/...
Do you know which is the right one?


message 3: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks for adding it!
I have a copy of the book (it's not published yet, but it's going to be in June). I checked the page count, which is 224 (not 240).
About the cover: the publisher's name is indeed in red.


message 4: by Arenda (new)

Arenda | 22166 comments Thanks for confirming. Cover and page count added: https://www.goodreads.com/book/show/4...


back to top