Goodreads Librarians Group discussion

Bullfight
This topic is about Bullfight
9 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch translation of: Bullfight

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Stierensumo
- Author name: Yasushi Inoue, Jacques Westerhoeven (vertaler), Ivo Smits (inleiding)
- ISBN: 978-94-92254-18-4
- Publisher: Bananafish
- Publication date: 28 May 2018
- Format: Paperback
- Description:
Tsugami, de jonge hoofdredacteur van een gloednieuwe krant in het Osaka van vlak na de oorlog, laat zich overhalen om een traditioneel Japans stierengevecht te organiseren. Het stierensumotoernooi moet flink wat geld opbrengen en een publiciteitsstunt voor de krant worden. Maandenlang neemt deze onderneming hem volledig in beslag, waardoor de relatie met zijn geliefde, Sakiko, danig onder druk komt te staan. Terwijl, en misschien omdat, de tegenslagen zich opstapelen, bijt Tsugami zich steeds maar meer vast in dit riskante project.
Bij het lezen van Stierensumo dringen zich associaties op met Willem Elsschots Kaas. Tsugami's goede eigenschappen keren zich tegen hem als hij zich op voor hem onbekend commercieel terrein begeeft. Met een lichte toets schetst Inoue een lokale situatie, die door zijn aanpak een bredere betekenis krijgt. Inoue won met dit boek de prestigieuze Akutagawa-prijs en vestigde meteen zijn naam als literair auteur.
- Page count: 112
- Link to the book page: my link text


message 3: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks!!


back to top