Goodreads Librarians Group discussion

Le Petit Prince cannibale
This topic is about Le Petit Prince cannibale
11 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch edition of: Le Petit Prince cannibale

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: De kleine prins zwijgt
- Author name: Françoise Lefèvre, Lidewij van den Berg (translator)
- ISBN: 9789492068163
- Publisher: Uitgeverij Oevers
- Publication date: March 2018
- Format: Paperback
- Description:
De ik-persoon in De kleine prins zwijgt is een schrijver die probeert om het verhaal van de getalenteerde zangeres Blanche te vertellen. Maar ze is in de eerste plaats de moeder van Sylvester, haar autistische kind dat ze wanhopig en tegen elke prijs deelgenoot probeert te maken van het leven en de wereld van anderen.
In het boek klinkt het ontroerende duet van twee vrouwenstemmen: de een is de empathische moeder die vecht tegen de confronterende taboes en vooroordelen die haar kind bedreigen, en de ander de gepassioneerde romanschrijver, wiens hoop en wanhoop zich vermengen met die van Blanche, haar heldin. Een prachtig verhaal over een schrijver die tijdens het gevecht voor haar autistische zoon zichzelf en haar literaire kracht dreigt te verliezen. Maar als haar kind eindelijk begint te praten, kan ze ook haar roman volbrengen.
- Page count: 175
- Link to the book page: my link text


back to top