Goodreads Librarians Group discussion

Uppdrag: Skyddsängel
This topic is about Uppdrag
17 views
Book Issues > Add info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited May 26, 2018 01:36PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments add ISBN-10: 91-7337-201-3

add Swedish description to this and the following editions:

https://www.goodreads.com/book/show/2...
https://www.goodreads.com/book/show/1...
https://www.goodreads.com/book/show/1...

En solig majdag samlas femhundra änglar i Kerimäki kyrka för att gå den årliga grundkursen i skyddsänglaskap. En av kursdeltagarna är den vid 82 års ålder framlidne lektorn i religionskunskap, Sulo Auvinen. Som människa var han lite av den klantiga typen som ofta hamnade i besvärliga situationer. Som ängel är han en ståtlig uppenbarelse: vingbredden är hela elva meter! Dessvärre tycks klantigheten ha följt med honom in i änglalivet, så när Sulo ska få det första uppdraget bestäms att han ska få en lättbeskyddad person på sin lott. Valet faller på Aaro Koronen, en nybliven kaféägare i Helsingfors.

Men redan innan det första uppdraget ens hunnit börja lyckas han på vägen dit trassla in sig i en kraftledning. Högspänningsvajrarna blixtrar och vingarna börjar ryka. Lite senare än beräknat anländer han så till Helsingfors, redo för sitt första uppdrag. Aaro Korhonen är lyckligt ovetande om att han har en klåpare till skyddsängel som vakar över honom. Sulo vill ju såväl men så blir det så fel ...


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 24385 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top