Goodreads Librarians Group discussion

Hvem var Henry Rinnan?
This topic is about Hvem var Henry Rinnan?
15 views
Book Cover Help > Add cover photo and information

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited May 26, 2018 11:44AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments add library scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

correct title: Hvem var Henry Rinnan?

add ISBN-10: 82-05-13911-3

publisher: Gyldendal

year: 1982

original year: 1972

edition: Ny utg., Gyldendal Velger

page count per my copy: 210

add description:

<i>Hvem var Henry Rinnan?</i> er en nødvendig bok for den som vil lære å kjenne de mørkeste irrganger i menneskesinnet. Det er en realistisk spenning over Per Hanssons redegjørelse for de mange uhyggelige hendelser dengang, og boken reiser også spørsmål som kanskje aldri vil bli besvart. Så mange ble uskadeliggjort under krigen, men hvorfor ble ikke Henry Rinnan likvidert, han som man visste var den farligste av alle? Og hvordan var det mulig for Henry Rinnan å komme seg ut gjennom en celledør som ikke lot seg åpne fra innsiden, og rømme fra det strengt bevoktede fengslet julekvelden 1945? Fikk han hjelp? Av hvem? Hvorfor?


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23408 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top