Goodreads Librarians Group discussion

Louis van Dievel
This topic is about Louis van Dievel
12 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch book: Braken

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (last edited May 26, 2018 02:30AM) (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Braken
- Author name: Louis van Dievel
- ISBN: 9789460016608
- Publisher: Vrijdag
- Publication date: May 2018
- Format: Paperback
- Description:
Wie afkomstig is uit de negorij Braken wordt niet door het leven verwend. Dat is een understatement.
Gilbert is King of the Dancefloor in Disco Inferno, zeker wel. Als hij danst, staat de hele tent op stelten. Het is een mager surrogaat voor zijn eenzaamheid, voor zijn onbenulligheid, voor zijn liefdesverdriet. Eens - twaalf jaar, vier maanden en zeven dagen geleden - wervelde hij nog met Rebecca over de dansvloer. Ze was de vrouw van zijn leven. Eindelijk lachte het geluk hem toe. Maar Braken sloeg zijn droom aan stukken. Ge kunt uw afkomst niet verloochenen. In Braken haat ge uw ouders, maar ge verloochent hen niet.
Op de trappen voor de discotheek braakt Gilbert in een lange monoloog zijn mislukte leven uit.
- Page count: 64
- Link to the book page:
my link text


back to top