Goodreads Librarians Group discussion

12 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch book: Het retorische weten

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Het retorische weten
- Author name: Emanuel Rutten
- ISBN: 9789491717499
- Publisher: Leesmagazijn
- Publication date: February 2018
- Format: Paperback
- Description:
In zijn filosofie richt de Amsterdamse filosoof Emanuel Rutten zich met name op de godsdienstfilosofie. Ruttens wijsgerige denken omvat echter veel meer onderwerpen. Van dit overige werk is tot dusver weinig gepubliceerd. Toen hij door Leesmagazijn werd benaderd om dit gemis ongedaan te maken, beweerde Rutten dat zijn totale wijsgerige oeuvre in feite onpubliceerbaar is. Daarvoor zou het inmiddels een te complex en veelvormig mozaïek zijn geworden. Op een mooie ochtend op een terras in Amsterdam Oud-West werd desalniettemin afgesproken een deel van dit overige filosofische werk uit te geven. Deze uitgave is thematisch ruim opgezet. Het betreft een bundeling teksten over retorica, dialectiek en kenleer, het sublieme en het auratische, zingeving en zijnsdenken, speculatief realisme, betekenis en vrijheid, de vraag of de filosofie in haar bestaan wordt bedreigd, en liefde en lijden. We leren hierin een heel andere Rutten kennen dan de filosoof van de analytische filosofie en de metafysische godsargumenten. Deze kennismaking zal de lezer zeker niet ongemoeid laten. Ruttens teksten dagen uit, schuren en prikkelen. Ze hebben als doel de ziel van de lezer te bewegen.
- Page count: 268
- Link to the book page: my link text
(The actual cover is without the brown edges, but I can't find it online without them)


message 2: by Karoliina (new)

Karoliina (naihtmae) | 120 comments I just went ahead and cropped out the brown edges myself: https://www.goodreads.com/book/show/4...


message 3: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Super, thanks!!


back to top