Goodreads Librarians Group discussion

Survivor Cafe: The Legacy of Trauma and the Labyrinth of Memory
This topic is about Survivor Cafe
14 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch edition of: Survivor Café

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Survivor Café. Een reis door een verleden dat niet vergeten mag worden
- Author name: Elizabeth Rosner, Vanja Walsmit (translator)
- ISBN: 9789463191005
- Publisher: Scriptum
- Publication date: March 2018
- Format: Paperback
- Description:
Een moedig non-fictieboek dat zich verdiept in de manier waarop overlevenden, getuigen en naoorlogse generaties over traumatische ervaringen praten en er vorm aan geven.

Nu de directe getuigen van veel van de aangrijpendste gebeurtenissen van de twintigste eeuw - de Holocaust, Hiroshima, de Killing Fields - ons beginnen te ontvallen, werpt Survivor Café urgente vragen op: Hoe laten we deze verhalen voortleven? Hoe zorgen we er collectief voor dat de verschrikkingen van het verleden niet worden vergeten?

Elizabeth Rosner heeft haar boek ingedeeld rond de drie reizen die ze met haar vader naar concentratiekamp Buchenwald maakte - in 1983, 1995 en 2015. Elke reis is een ervaring waarbij persoonlijk verleden oog in oog komt te staan met herdenking en herinnering. Ze onderzoekt de echo's van vergelijkbare erfenissen bij nazaten van Afrikaans-Amerikaanse slaven, bij nakomelingen van overlevenden van Cambodjaanse Killing Fields en bij (klein)kinderen van overlevenden van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Daarnaast reflecteert ze op de effecten van 11 september op de bevolking in haar geheel. Rosner staat stil bij hedendaags hersenonderzoek, brengt de pogingen in beeld om de intergenerationele overerving van trauma's te begrijpen en onderzoekt de complexiteit van onze herinnering in de nasleep van gruwelijke gebeurtenissen.
Survivor Café wordt een lens voor verschillende constructen van het geheugen - van musea en herdenkingsmonumenten tot landelijke verzoeningsprojecten en kleinschalige interculturele ontmoetingen.
- Page count: 256
- Link to the book page: my link text


message 2: by Karoliina (new)

Karoliina (naihtmae) | 120 comments And finally here's this one: https://www.goodreads.com/book/show/4... (I love the cover of the Dutch edition! It's gorgeous.)


message 3: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks so much!! I know, it's beautiful, right? :)


back to top