Goodreads Librarians Group discussion

18 views
Adding New Books & Editions > Please add new book

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Johan (new)

Johan | 43 comments * Title - Stå på dig annars gör någon annan det
* Author(s) name(s) - Stefan Ekberg
* ISBN (or ASIN) - 9789186907099
* Publisher - EGO Förlag
* Publication date - 2014-01-27
* Format - Paperback
* Description - Har du lust att bygga en helt ny ryggrad?

I den här boken får du verktygen som behövs för att du ska kunna stå upp för dig själv och undvika att bli trampad på.

Du kommer att få lära dig hur man imponerar på folk och får respekt genom att visa integritet och hur du hanterar situationer som snälla människor ofta har svårt att hantera. Den här boken handlar om att bygga en ryggrad och är till för dig som är lite för snäll för ditt eget bästa.
* Page count - 200
* https://www.egoforlag.se/produkt.php?...


message 2: by Abcdarian (last edited May 25, 2018 06:48PM) (new)

Abcdarian | 23463 comments The book is already on Goodreads: https://www.goodreads.com/book/show/3...


message 3: by Johan (new)

Johan | 43 comments Thank you


back to top