Goodreads Librarians Group discussion

13 views

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Odette (new)

Odette Brethouwer (odettebrethouwer) | 378 comments * Title Quarantaine
* Author(s) name(s) Erik Betten
* ISBN (or ASIN) 9789024580804
* Publisher Luitingh Sijthoff
* Publication date 01 06 2018
* Format Paperback
* Description
Groningen, oktober. Een oeroude bacterie vindt via een gaswinningspunt haar weg naar de oppervlakte. In luttele dagen zwermen de halfdode, besmette slachtoffers wezenloos uit over Noord-Nederland. Bang voor verdere verspreiding besluit de overheid de provincies af te sluiten.

Het Gronings-Friese Kamerlid Homme Olivier, die zich jarenlang heeft ingezet voor de lokale bevolking en haar problemen met de gaswinning, wordt naar voren geschoven als woordvoerder. Aan hem de taak om de kalmte te bewaren terwijl er naar een oplossing wordt gezocht. Maar als de overheid vervolgens het leger inzet om de vluchtelingen uit het gebied tegen te houden, lijkt Homme juist als zondebok te worden gebruikt. Als hij kort daarna een berichtje ontvangt dat zijn vrouw in het gebied blijft om te helpen, besluit Homme zijn taken in Den Haag achter te laten om haar te gaan zoeken. Met gevaar voor eigen leven trotseert hij het door de bacterie geteisterde noorden, op zoek naar iets wat misschien niet meer te redden valt...
* Page count 352
* Link to book page https://www.lsamsterdam.nl/boek/quara...


message 3: by Arenda (new)

Arenda | 22200 comments Typo in title corrected (for both editions)


message 4: by Ismail (new)

Ismail | 2201 comments Thanks Arenda


back to top