Goodreads Librarians Group discussion

Natt og dag - 22 noveller
This topic is about Natt og dag - 22 noveller
42 views
Book Cover Help > Replace cover, add info

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Halvor (Raknes) (last edited May 23, 2018 01:54PM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments replace cropped image with my scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

Add credits:
Gøsta Hammarlund (illustratør)
Sissel Lange-Nielsen (etterord)

add ISBN-10: 82-525-0581-3

year: September 1980

page count per my copy: 280 (afterword)

add description:

«… en erupsjon – én eneste – og <i>den</i> kommer fra ens <i>eget</i> indre». Novellen som eier «den egenart at den bærer en sterkere indre spenning i sin form enn annen prosa (dramatikk unntatt)».

Ordene er Johan Borgens – når han karakteriserer novellen. Det er med elskerens hete ord han beskriver novellen som litterær genre,

I hans eget forfatterskap står novellen kanskje høyest. Da Evard Beyer skulle beskrive et tidligere utvalg av hans noveller, lød det: «Disse novellene gir et imponerende inntrykk av bredde og variasjon, rikdom og selvfornyende evne, men først og sist av kunstnerisk kvalitet. Samlingen slår ettertrykkelig fast at Johan Borgen hører blant de meget få novellister av første rang i norsk litteratur».

Dette utvalget er delvis forfatteren eget, han arbeidet med det da han døde høsten -79. Tidligere har Bokklubben utgitt en rekke av Borgens bøker. Vi vet at han var ekstra glad for å nå vår store leserkrets med et nobelt utvalg av sine beste noveller. Aller en gang beviser han at han er en ordets trollmann.


Halvor (Raknes) | 4770 comments reminder


message 3: by Emily (new)

Emily | 15426 comments https://www.goodreads.com/book/show/2...
If you would double check this, I think I included everything.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Looks good. Thank you!


back to top