Goodreads Librarians Group discussion

Zaak: De Zutter
This topic is about Zaak
12 views
Book Cover Help > Missing cover ISBN 9789080850187 (Dutch book)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Tim (new)

Tim (solidrhino) | 5 comments Hi, I was wondering if anyone could add the cover for the associated book. Link to cover:

http://hetmoment.ryserhove.be/ZaakDeZ...

This is from the website of the publisher (Dutch).

Thanks in advance! I also have some other book details that I would like added. I'm not sure if this is the place to ask for those, but I will list them here in case it is ok:

Publisher: Het Moment
Published: 7 October 2012
Number of pages: 367
Format: Paperback
Edition language: Dutch
Description:

Op 13 juli 2010 opende Katrien Ryserhove het gerechtsdossier 'Zaak: De Zutter'. 84 jaar oud stof werd voor het eerst weggeveegd van deze mappen en de documenten werden omzichtig en behoedzaam op de leestafel gelegd, geopend en Katrien.... begon te lezen.

Bijna twee jaar deed zij erover om alle verslagen van verhoren, tekeningen, anonieme en minder anonieme brieven te lezen en te analyseren. Bijna twee jaar deed zij erover om minutieus alle puzzelstukjes samen te leggen om te weten te komen wat er precies op die noodlottige kermisnacht met Hector De Zutter was gebeurd en wie de echte dader was... Zij kreeg een beeld van de sociale toestand van het Beernem van 1926-1928. Vooral de angst van de Beernemnaars droop als het ware uit het dossier.

In tegenstelling tot het vooropgestelde doel werd dit geen puur non-fictie boek maar een verhaal - een waar gebeurd verhaal - vanuit het standpunt van de emotionele maar krachtige persoonlijkheid van Julienne De Zutter, de zus van het slachtoffer. Het boek dat u nu kan lezen is non-fictie roman geworden.


message 2: by Sandra (new)

Sandra | 26924 comments Done.


message 3: by Tim (new)

Tim (solidrhino) | 5 comments Sandra wrote: "Done."

Thanks a lot!


back to top