Goodreads Librarians Group discussion

Jos Pierreux
This topic is about Jos Pierreux
10 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch book: Niets erger dan spijt

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Niets erger dan spijt
- Author name: Jos Pierreux
- ISBN: 9789460016639
- Publisher: Uitgeverij Vrijdag
- Publication date: May 2018
- Format: Paperback
- Description:
Terwijl in het hele land terreurdreiging niveau 3 heerst, worden in Knokke twee tienermeisjes verkracht. Hun aanrander heeft kenmerkende tatoeages. Luk Borré bijt zich in het onderzoek vast.
Er wordt een aanslag gepleegd op zijn leven: wie wil zich op de speurder wreken en waarom?
Als mama Borré gehospitaliseerd wordt, heeft zij maar één wens. Haar zoon wordt geacht ervoor te zorgen dat die ingewilligd wordt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Trammelant komt blijkbaar in de beste families voor want ook het huwelijk van overste Theofiel Mangels staat op springen.
- Page count: 390
- Link to the book page: my link text


message 3: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks!!


back to top