Goodreads Librarians Group discussion

Vers la sobriété heureuse
This topic is about Vers la sobriété heureuse
9 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch edition of: Vers la sobriété heureuse

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Het geluk van het genoeg
- Author name: Pierre Rabhi, Michiel Löffler (translator)
- ISBN: 9789460683848
- Publisher: Uitgeverij Marmer
- Publication date: January 2018
- Format: Paperback
- Description:
Midden in de zogenoemde Dertig Gleorieuze Jaren van economische voorspoed in Frankrijk besluit Pierre Rabhi zich op het platteland te onttrekken aan de maatschappij die zich meer en meer richt op consumptie en overdaad. In deze economische ontwikkeling moet de mens een vorm van persoonlijke vervreemding van zijn omgeving en de natuur accepteren met als enig doel de economische machine te laten draaien. Een economie die zich door haar zoektocht naar ongelimiteerde groei roofbouw pleegt op de wereld.

In Het geluk van het genoeg vertelt Rabhi over zijn ervaringen, die duidelijk maken dat het alleen mogelijk is te breken met de kannibalistische mondialisering als we onze behoeften en verlangens matigen. Alleen door te kiezen voor een vrijwillig aanvaarde soberheid kunnen we ons bevrijden van een levensstijl die niet alleen destructief is voor de natuur en onze omgeving, maar uiteindelijk ook voor onszelf.
- Page count: 176
- Link to the book page: my link text


message 3: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks!!


back to top