Goodreads Librarians Group discussion

Eksil
This topic is about Eksil
19 views
Book Cover Help > Add book cover and info

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments add from inter-library site: https://bibsok.no/?tnr=363315

page count per my copy: 278 (ISBN 8205252599, last page unnumbered)

language: Norwegian

title: Eksil

add description (also add last paragraph as librarian's note):

Tobias Bertrand bærer på en merkelig forventning. Tanken på at han kunne forsvinne ut av sitt velordnede liv, fyller ham med en vill glede. Anledningen byr seg plutselig. Et rått basketak på en jernbanestasjon splintrer hele hans oppfatning av verden. Han skifter navn ved et enkelt grep, og går under jorden. Til sin egen overraskelse oppdager han hvor lett det er å gå i "eksil" i sin egen by, ved å flytte til helt andre strøk. Den nye tilværelsen gir ham mulighet til å utforske ukjente sider av seg selv. Han blir en annen. Gjennom kontakten med en prostituert kvinne og hennes barn vekkes en ny ansvarsfølelse i ham. Han opptar også en hemmelighetsfull forbindelse med hustruen han har forlatt. Men kan han finne noen vei ut av sitt "eksil"?

<i>This is a dual ISBN first edition. This page has the publisher, Gyldendal's ISBN. The book club ISBN is 8257411930 / 9788257411930.</i>


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23378 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments I wanted that last paragraph in the description as well as in the librarian's note.


message 4: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23378 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top