Goodreads Librarians Group discussion

Freedom or Death
This topic is about Freedom or Death
11 views
Adding New Books & Editions > Please add new Dutch edition of: Freedom or Death

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (last edited May 20, 2018 10:38AM) (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Kapitein Michalis
- Author name: Nikos Kazantzakis, Hero Hokwerda (translator)
- ISBN: 9789028427167
- Publisher: Wereldbibliotheek
- Publication date: April 2018
- Format: Paperback
- Description:
'Vrijheid of dood' is de leuze van de Griekse opstandelingen op Kreta die aan het einde van de 19de eeuw vochten tegen de Turkse overheersers. Kapitein Michalis is een van de verzetsleiders, een held met twee kanten: gevreesd door de Turken, maar ook door de Grieken met zijn eigenzinnige persoonlijkheid en de demonen die hem kwellen. Niet alleen de demonen van het nationalisme en de vrijheid, ook de demon van de liefde heeft hem in de greep. Zijn hartstocht voor de Turkse Emine mondt uit in een persoonlijke worsteling met fatale afloop.

De geraffineerde tekening van kapitein Michalis' innerlijke worstelingen geeft een extra dimensie aan deze grootse epische roman over de opstand van de christelijke Kretenzers tegen de islamitische Turken. Michalis en zijn bloedbroeder en rivaal Noury-bei worden gedwongen een kant te kiezen in dit verhaal over vriendschap, liefde, verraad en dood.
- Page count: 544
- Link to the book page:
my link text


back to top