Goodreads Librarians Group discussion

Strangers with the Same Dream
This topic is about Strangers with the Same Dream
12 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch edition of: Strangers with the Same Dream

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Vreemdelingen met dezelfde droom
- Author name: Alison Pick, Miebeth van Horn (translator)
- ISBN: 978 94 92086 64 8
- Publisher: Orlando
- Publication date: March 2018
- Format: Paperback
- Description:
Vreemdelingen met dezelfde droom vertelt het verhaal van enkele Joodse pioniers, twee jonge vrouwen en een wat oudere man, die de pogroms in Rusland en Europa ontvluchten. Ze stichten in 1921 in Palestina een kibboets op een stuk land dat later de staat Israël zal worden. Een verhaal waaruit pijnlijk duidelijk wordt hoe de bevlogen nieuwkomers ervoor kozen om het feit te negeren dat hun vallei al door een ander volk werd bewoond. Idealisme slaat om in pragmatisme en de utopische droom wordt verscheurd door menselijke verwikkelingen. Alison Pick schept onvergetelijke personages die, achtervolgd door geesten uit het verleden, gebukt gaan onder ondraaglijke geheimen en uiteindelijk, ondanks sprankjes liefde en hoop toch uitgeput raken door tegenslagen en menselijke zwakheden.
- Page count: 384
- Link to the book page: my link text


message 3: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks for adding all the books I posted!!!!


back to top