Goodreads Librarians Group discussion

11 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch poetry book: Poëzie voor vrouwen

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Poëzie voor vrouwen
- Author name: samengesteld door Chrétien Breukers en Dieuwertje Mertens
- ISBN: 9789460681912
- Publisher: Marmer
- Publication date: October 2014
- Format: Hardcover
- Description:
Dat vrouwelijke dichters de mannelijke dichters de afgelopen jaren ver achter zich hebben gelaten, is natuurlijk niet zo verwonderlijk als je ziet welke jonge vrouwen de dichtersarena hebben betreden: klinkende namen als Kira Wuck, Tjitkse Jansen, Ester Naomi Perquin en Lieke Marsman.
Sluw, slagvaardig, slim en gevat overwin- nen zij kleine en grote aanslagen tijdens blind dates, tonen zij dat ironie een goed wapen is tegen liefdesverdriet en dat humor hun niet vreemd is. Ook de voorgangers als Judith Herzberg, Maria Vasalis stonden hun mannetje, en in nog vroeger tijden bewezen Hadewych, Suster Bertken en Hélène Swarth dat het leven weliswaar een tranendal is, maar dat gewapend met een pen alles te overwinnen valt.
In Poëzie voor vrouwen volgen de gedichten de levensloop van de vrouw: van de vroege jeugd de kalverliefdes, van vriendschappen tot relaties, moederschap, (on)trouw, ouder worden en de dood.
- Page count: 160
- Link to the book page:
my link text


message 2: by Wynn (new)

Wynn (wynnga) | 1074 comments Added from publisher Marmer:
https://www.goodreads.com/book/show/4...


message 3: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks!!


back to top