Goodreads Librarians Group discussion

12 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch poetry book: Gedichten voor mannen

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (last edited May 20, 2018 03:13AM) (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Gedichten voor mannen
- Author name: samengesteld door Chrétien Breukers en Dieuwertje Mertens
- ISBN: 9789460681905
- Publisher: Marmer
- Publication date: October 2014
- Format: Hardcover
- Description:
De gemiddelde man heeft het zwaar in het leven. Dat komt meestal door een vrouw. Zij begrijpt hem niet. Dichters treft hetzelfde lot. Bertus Aafjes legde dit besef neer in de bittere regels: ‘Een dichter schrijft slechts voor een dichter verzen / en voor wat vrouwen die ze niet begrijpen.’
In deze bloemlezing staan ze allemaal bij elkaar, de poëtische gedachten over emancipatie, de buitenspelval en de vraag of een man mag huilen (liever niet).
Gedichten voor mannen beslaat het leven van de man: van de eerste verliefdheid tot de eerste keer, over voetballen en hechte vriendschappen, over relaties en ontrouw, en over vaderschap, ouder worden en de dood.
- Page count: 160
- Link to the book page:
my link text


message 2: by Wynn (new)

Wynn (wynnga) | 1074 comments Added from publisher Marmer:

https://www.goodreads.com/book/show/4...


message 3: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thank you!


back to top