Goodreads Librarians Group discussion

Kleine hellen
This topic is about Kleine hellen
13 views
Book Cover Help > Please add cover and description for Dutch book: Kleine hellen

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Publication date: 31 January 2018
- Description:
Kleine hellen is het verhaal over de innige band tussen Vera en haar jongere broer Max. Vera schrijft, Max schildert. Als Vera te horen krijgt dat ze nog maar een paar maanden te leven heeft, dringen zorgvuldig weggestopte herinneringen zich op en ontvouwt zich het verhaal van een bewogen jeugd.
Kleine hellen is een melancholisch, fijngevoelig verhaal over zoeken naar betekenis en erkenning, en enige vorm van houvast.

Link to cover:
my link text
Or (this is a better picture, but it's a bookseller site (Amazon has the wrong cover):
my link text


message 2: by Wynn (new)

Wynn (wynnga) | 1074 comments Add cover image from publisher Uitgeverij Oevers. (Cropped out the background)


message 3: by Annemie (new) - added it

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks!


back to top