Goodreads Librarians Group discussion

12 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch poetry book: Ik tel letters tot z

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (last edited May 17, 2018 02:01AM) (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Ik tel letters tot z
- Author name: Lebuïn D'Haese
- ISBN: 9789460013546
- Publisher: Uitgeverij Vrijdag
- Publication date: April 2015
- Format: Paperback
- Description: 'De poëzie van Lebuïn D'Haese is gebeeldhouwd tussen de stenen van de stad en de klei van de opstandige ondergrond. De gedichten zijn ritmisch en nemen de vorm aan van een geboetseerd beeld. Je leest de taal van een beeldhouwer die mijmert en verlangt. Uit de poriën van de woorden sijpelt een uitnodiging tot zachte opstand en obstructie. De taal die verlangen naar verandering uitademt klinkt vrouwelijk. Het is niet het staccato van het marsorder. Maar eerder het ruisen van de rietstengels.'
- Dominique Willaert, artistiek leider van Victoria Deluxe

- Page count: 64
- Link to the book page: my link text


message 3: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thx! Could you also add the description? (It's the same as the one on the back of the book)


message 4: by Renske (new)

Renske | 11546 comments Praise should not be listed in the description and I haven't found an other description.


message 5: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Ok, thanks for letting me know (it's the only one I found as well).


back to top