Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Adding New Books & Editions > Please add Dutch Book: Je bereikt me in vertaling

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (last edited May 17, 2018 01:45AM) (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Je bereikt me in vertaling (Cahiers, #3)
- Authors names: passa porta; Katelijne De Vuyst (translator), Lisette Keustermans (translator), Eric Mertz (translator), Frank Olbrechts (translator), Bart Vonck (translator)
- ISBN: 978 94 6001 143 6
- Publisher: Uitgeverij Vrijdag
- Publication date: 2012
- Format: Paperback
- Description:
Sinds 2010 komen in het Brusselse literatuurhuis Passa Porta literair vertalers bijeen. Samen buigen ze zich om de twee weken over de vertaling van bekende en minder bekende dichters. Het resultaat van dit collectieve werk verscheen in 2012 in een tweetalige bloemlezing. Van elke dichter worden een vijftal gedichten opgenomen, in de originele taal en vertaling. Dit levert een veelstemmige verzameling internationale poëzie op.

Ook al wonen sommigen van hen in een ander continent, toch dragen de geselecteerde dichters allemaal de Europese cultuur in het hart. Europa kan immers als symbool gelden voor de intrinsieke meertaligheid van elke dichter.

Met o.a. gedichten van Adonis (Syrië), Véronique Bergen (België), Bo Carpelan (Finland), Eugénio de Andrade (Portugal), Julia Fiedorczuk (Polen), Frieda Hughes (Groot-Britannië), Olvido García Valdés (Spanje) en Charis Vlavianos(Griekenland).

De vertalingen werden verzorgd door Katelijne De Vuyst, Lisette Keustermans, Eric Metz, Frank Olbrechts en Bart Vonck.

- Page count: 188
- Link to the book page:
my link text


message 2: by Wynn (new)

Wynn (wynnga) | 1074 comments Added by another librarian:
https://www.goodreads.com/book/show/4...


message 3: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks a lot!


back to top