Goodreads Librarians Group discussion

10 views
Adding New Books & Editions > Please add (Dutch) poetry book: Tot iemand eindelijk

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Tot iemand eindelijk
- Author name: Moya De Feyter
- ISBN: 9789460016486
- Publisher: Uitgeverij Vrijdag
- Publication date: April 2018
- Format: Paperback
- Description:

alle mensen die in ons wonen willen werkelijk
worden, maar zijn zij dan niet stuk voor stuk
zwartgallige vlinders, die samenhokken
rond de vlammen in een borst

Moya De Feyter (1993) schrijft proza, poëzie en toneelteksten. Ze studeerde af als theaterwetenschapper en zoekt naar manieren om haar teksten ook via het podium bij een publiek te krijgen. Haar alter ego Ambrosia is een van de literaire lichtekooien in het Poëziebordeel. Het liefst bewandelt Moya de grenzen tussen waan en werkelijkheid, kroniek en sprookje, wreedheid en verlangen. In één kleine kamer komen zeemonsters, geliefden en grootmoeders voorbij, worden relaties beëindigd, kinderen zonder hoofd gebaard en snikjes
van mussen verzameld.

- Page count: 64
- Link to the book page: my link text


back to top