Goodreads Librarians Group discussion

Max Temmerman
This topic is about Max Temmerman
9 views
Adding New Books & Editions > Please add (Dutch) poetry book: Huishoudkunde

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Huishoudkunde
- Author name: Max Temmerman
- ISBN: 9789460016646
- Publisher: Uitgeverij Vrijdag
- Publication date: May 2018
- Format: Paperback
- Description: In een wereld die meer dan ooit aan verandering onderhevig is, laat Max Temmerman in troostrijke en hoopvolle gedichten zien dat er talloze schuilplekken bestaan tegen de ongenadig voortsnellende tijd: in deze bundel worden tuinen evengoed bewoond als huizen, afzonderlijke kamers evenals hele straten, de minieme oppervlakte van een auto tot en met het karkas van een ganse stad. Immers, wie gelooft in de poëzie van kamers, meubels en gereedschappen vindt zowel beschutting in de beslotenheid van een besteklade als in een eindeloze sterrenhemel.
- Page count: 56
- Link to the book page: my link text


back to top