Goodreads Librarians Group discussion

8 views
Adding New Books & Editions > Please add (Dutch) book: De wereld van La Fontaine

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: De wereld van La Fontaine
- Subtitle: Fabels & Frankrijk in de 17e eeuw
- Author name: Paul Pelckmans
- ISBN: 9789460015298
- Publisher: Uitgeverij Vrijdag
- Publication date: May 2017
- Format: Paperback
- Description:
In zijn alombekende fabels liet La Fontaine de avonturen van dieren telkens uitdraaien op een zedenles. Die 17e-eeuwse fabels maken onlosmakelijk deel uit van de literaire traditie in Frankrijk. Politici en auteurs verwijzen nog vaak naar de subtiele wijsheden van La Fontaine.
Maar de fabels omvatten meer dan levenslessen. Wie alle adviezen samenpuzzelt, krijgt een leefwereld in beeld die in zowat alle opzichten van de onze verschilt. Ruim een eeuw na de renaissance is het Frankrijk van de Zonnekoning nog altijd een erg traditionele wereld, waarvan de reflexen en spelregels haaks staan op die van onze 21e eeuw.
De fabels van La Fontaine geven een zeldzaam duidelijke doorkijk in de grondwetten van een voorbije wereld.
Dit boek nodigt de lezer uit voor een tijdreis naar die verdwenen wereld van het vroegmoderne Frankrijk.
- Page count: 322
- Link to the book page: my link text


back to top