Goodreads Librarians Group discussion

8 views
Adding New Books & Editions > Please add (Dutch) book: Een tweede kans

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Een tweede kans. Leven na een celstraf
- Author name: Aline Bauwens
- ISBN: 9789460016417
- Publisher: Uitgeverij Vrijdag
- Publication date: February 2018
- Format: Paperback
- Description:
Mensen die een straf krijgen voor een zware misdaad moeten meestal de gevangenis in. Daar zitten ze soms jaren. Maar op een dag komen ze weer vrij. Ze hebben hun celstraf uitgezeten. Wat doet die vrijlating met een persoon, en met de mensen rond hem of haar? Wat voel je als je na een lange celstraf terug naar huis mag?
Twee mannen vertellen hun verhaal. Zij zaten meer dan tien jaar in de gevangenis. Ze vertellen hoe ze hun leven na de celstraf weer proberen op te bouwen en over het belang van familie die je steunt, in goede en slechte tijden. Ze vertellen vooral over de hoop op een mooie toekomst voor iedereen en over het recht op een tweede kans.
- Page count: 58
- Link to the book page: my link text


back to top