Goodreads Librarians Group discussion

Louis van Dievel
This topic is about Louis van Dievel
10 views
Adding New Books & Editions > Please add (Dutch) book: De onderbroek

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: De onderbroek
- Author(s) name(s): Louis van Dievel
- ISBN: 9789460013805
- Publisher: Uitgeverij Vrijdag
- Publication date: October 2015
- Format: Paperback
- Description:
Marc Hasaert heeft geen goed huwelijk. Hij is vooral te vinden in café Classics. Daar verleidt hij zo veel mogelijk vrouwen.
Op een avond gaat Sylvia naast hem aan de toog zitten.
Al snel komt er meer van. Na een wilde nacht komt het lief van Sylvia plots thuis. Marc moet haastig vertrekken.
Hij vergeet één ding: zijn onderbroek.
- Page count: 80
- Link to the book page: my link text


back to top