Goodreads Librarians Group discussion

8 views
Adding New Books & Editions > Please add (Dutch) book: Houdingen

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Author(s) name(s): Sylvie Marie
- ISBN: 9789460016257
- Publisher: Uitgeverij Vrijdag
- Publication date: April 2018
- Format: Paperback
- Description:

trek terug,
de knieën tot onder de kin, armen
als vleugels eromheen.

in deze houding kun je jezelf wiegen,
gebruik je de voeten optimaal,
rol ze af van hiel naar teen en terug.

er zijn veel mensen die zo jarenlang
in kelders zitten, ze rennen
hun eigen armen in, rollen zich op
als foetussen binnen de wand.

ze worden geboren
en plooien dan weer terug.

In haar vierde bundel dicht Sylvie Marie over verlies en een nieuw begin, en over alle houdingen ertussenin.

- Page count: 56
- Link to the book page: my link text


back to top