Goodreads Librarians Group discussion

Annemarie Estor
This topic is about Annemarie Estor
10 views
Adding New Books & Editions > Please add (Dutch) book: Vuurdoorn me

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments - Title: Vuurdoorn me
- Author(s) name(s): Annemarie Ester
- ISBN: 9789028423275
- Publisher: Wereldbibliotheek
- Publication date: april 2010
- Format: Paperback
- Description:
Je bungelt ergens tussen de wilgen.
Ik sta in een doorschijnend hemd
in het open raam
en probeer je met een stofzuiger
naar binnen te zuigen.

In melodieuze, zinnelijke gedichten tast Annemarie Estor naar momenten waarop we alles wat we zo fel begeren, op het spel zetten en het zicht op een andere wereld openen.

- Page count: 62
- Link to the book page:message 2: by Renske (new)

Renske | 11546 comments Book added here https://www.goodreads.com/book/show/4... I got the cover from the library website.


message 3: by Annemie (new)

Annemie (annemiejacops) | 100 comments Thanks!


back to top