Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Book Issues > Correct summary

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Catharina (new)

Catharina (_nekoi) | 315 comments Hello,

Can you please help me to update to the correct summary for ISBN: 9789174295?

Jonathan Pine är en överlevare som söker undkomma sitt eget förflutna. Men på det schweiziska lyxhotellet dit han tagit sin tillflykt och där han betjänar de förnäma gästerna, möter han på nytt vapen- och kokainhandlaren Richard Onslow Roper, medskyldig till mordet på den kvinna Pine älskade och förrådde.

Återseendet är en utmaning som Pine inte kan motstå. Han låter sig värvas av den brittiska underrättelsetjänsten i syfte att kartlägga och sätta stopp för Ropers dödsbringande hantering.

"Operation Igel" har börjat. Ett uppdrag som kräver avancerat dubbelspel, att Pine själv blir Ropers handgångne man, och som tvingar honom ut på en farofylld odyssé runt halva jordklotet, från England till Centralamerikas djungler. Ett uppdrag där jägaren lätt kan förvandlas till villebråd och där den största faran kanske består i att Pine förälskar sig i Ropers kvinna...

Nattjänst (1993) är en svidande skarp och kusligt aktuell skildring av de krafter i vår samtid som i det fördolda styr människors liv - och är beredda att offra dem. Starkt och övertygande tränger John la Carré igenom den tunna, kultiverade ytan i de penningstinna skurkarnas värld och blottlägger råheten, girigheten och ondskan.

Thank you in advance!


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23396 comments Done. Do you have the correct ISBN 10 or ISBN 13 for that book? 9789174295 is the ISBN 13 with the end chopped off.


message 3: by Catharina (last edited May 13, 2018 07:05AM) (new)

Catharina (_nekoi) | 315 comments Hm it doens't seem to be correct now that I look at it. I'm looking at the paperback right now, and the ISBN is: 9789174295733.

Thank you for the help :)


message 4: by Abcdarian (last edited May 13, 2018 07:17AM) (new)

Abcdarian | 23396 comments Ah. That edition is already here with the correct ISBN; I'm working on merging the editions.
Edit: Had to request assistance in the dedicated thread, so it could take awhile for everything to sort out.


message 5: by Catharina (new)

Catharina (_nekoi) | 315 comments Ah, okay! I never serached for the ISBN in the first place, just the title so I missed that there was two.


back to top