Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Adding New Books & Editions > Please Add - kaffeboken

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Johan (new)

Johan | 43 comments Hi,

Can you please add
Title - kaffeboken
* Author(s) name(s) - Donald Boström
* ISBN (or ASIN) - 9789178435081
* Publisher - Arena
* Publication date - 2017 september
* Format - Hardcover
* Description - Kaffeboken tar oss med i en visuell upplevelse där kaffets hela framställningsprocess, historia, kultur och smakvärld beskrivs på djupet, både av författaren och av experter från hela världen. Den beskriver kaffets 800 aromer och smaker, rostningen, malningen och mycket mer En resa från böna till kopp. Från frö till skörd. En oumbärlig bok, helt unik i sin omfattning!
* Page count - 594
https://donaldbostrom.com/books/kaffe...


message 3: by Johan (new)

Johan | 43 comments Thank you!


back to top