Goodreads Librarians Group discussion

10 views
Adding New Books & Editions > Add book - Konsten att bygga en vinkällare

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Johan (new)

Johan | 43 comments Hi,

Can someone please Add

Titel - Konsten att bygga en vinkällare
* Author(s) name(s) - Johan Magnusson
* ISBN (or ASIN) - 9789174015942
* Publisher - Tukan förlag
* Publication date - 2012 november
* Format - Danish binding
* Description - Konsten att bygga en vinkällare vänder sig till den som vill anlägga och inreda en egen vinkällare, men erbjuder också många kloka råd och tips till den som redan förfogar över en.

Även en allmänt vinintresserad läsare har mycket att hämta i boken. Författaren delar generöst med sig av sina kunskaper om vins lagringsegenskaper, vinbedömning och vin som investeringsobjekt, och inte minst om hur man inreder och utrustar sin vinkällare.

Boken ger dessutom en unik inblick i femton spännande svenska vinkällare. Innehavarna beskriver här hur de ser på sitt vinintresse, vad som varit viktigt för dem vid anläggandet av vinkällaren och hur de vill utveckla den. Miljöerna skiftar, från lägenheten i stan till villan, gården och slottet på landet, och lösningarna är allt från enkla till avancerade vad gäller såväl funktion som design.

Konsten att bygga en vinkällare är skriven av Johan Magnusson, välkänd vinprofil med ett gediget kunnande. Han är Sveriges ende av Stockholms Handelskammare auktoriserade värderingsman för vin och destillat, och har medverkat i ett flertal TV- och radioprogram. Han driver vinlagringsverksamheten Magnusson Fine Wine i Stockholm.
* Page count - 174
http://www.tukanforlag.se/bok/konsten...


message 3: by Johan (new)

Johan | 43 comments Thank you!


back to top