Goodreads Librarians Group discussion

15 views
Adding New Books & Editions > Add book - investeringsguiden

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Johan (new)

Johan | 43 comments Hi,

Can someone please Add this book?

Title
* Author(s) name(s) - Anna Svahn, Linnéa Schmidt
* ISBN (or ASIN) - 9789163615696
* Publisher - Pagina
* Publication date - 2018 april
* Format - hardcover
* Description - Detta är en handbok för dig som vill komma igång med ditt sparande. Hur fungerar egentligen börsen? Hur gör man när man analyserar aktier? Vilken kontotyp ska man använda när man investerar? Och hur går det till när man sparar pengar i guld?

Anna Svahn och Linnéa Schmidt driver ett nätverk på Facebook med över 100.000 medlemmar, där de inspirerar kvinnor att komma igång med sitt sparande. I Investeringsguiden förklarar de sina egna investeringsstrategier och går igenom alla praktiska detaljer du som nybörjare behöver ha koll på. Dessutom får du lära dig värdefulla knep från fyra av vår tids största investerare.
* Page count - 191
* http://pagina.se/Press/Item/104959


message 3: by Johan (new)

Johan | 43 comments Thanks!


back to top