Goodreads Librarians Group discussion

I de dage
This topic is about I de dage
26 views
Book Cover Help > Replace cover photo and other changes

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments improved library scan: https://www.goodreads.com/photo/user/...

page count per my copy: 186 (last page unnumbered, ISBN 9788252501889)

correct title: I de dage

published: September 1975


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23467 comments Done.


message 3: by Halvor (Raknes) (last edited May 08, 2018 01:58AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments Please also add description:

Ole Edvard Rølvaags verk om de norske nybyggerne i Amerika er forlengst blitt anerkjent som klassiker innen både norsk og amerikanske litteratur. <i>I de dage</i> – foregår i Dakota i 1870-årene. Vi følger nordlendingen Per Hansa, hans kone Beret og de tre barna på deres møysommelige ferd med oksespann over den endeløse prærien. Stadig lenger vestover bærer det, inntil de en dag for alvor gjør holdt og begynner å bygge. Og så kommer skildringen av disse nybyggernes liv der ute i ensomheten. Her er gress så langt øyet ser, bare himmel og gress. Uendeligheten til alle kanter. Og så slit og arbeid, arbeid og slit. Det gjelder å henge i mest mulig, men stadig må de være på vakt overfor samvittighetsløse nykommere og omstreifende indianere. Kampen for føden er hard nok, men en annen kamp er verre: Kampen mot mismotet og den knugende ensomhetsfølelsen. Men likevel: Det pløyes og slås, det plantes og bygges. Tross slit, er det en strålende lune over disse menneskene, en tro på fremtiden som etter hvert bærer frukter.

<i>I de dage</i> – handler om de første månedene i den nye verden, om selve landnåmet. Historien om Per Hansa og hans slekt fortsetter i ytterligere tre bind, men første bind kan med fullt utbytte lese uavhengig av de andre.


message 4: by Koenraad (new)

Koenraad (koenraadkelemen) | 5573 comments Done.


message 5: by Halvor (Raknes) (last edited May 08, 2018 02:18AM) (new) - added it

Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you, both!


back to top