Oldtimer - Klasik Okuma Grubu discussion

note: This topic has been closed to new comments.
43 views
Arşiv > Temmuz 2018 - Eski klasiklerden okuma önerileri

Comments Showing 1-19 of 19 (19 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Özgür (new)

Özgür | 3154 comments Mod
Temmuz ayında grupla birlikte okumak istediğiniz eski klasiği (1900 yılından önce yayımlanmış) 21 Mayıs günü sonuna kadar bu başlık altında önerebilirsiniz. Öneride bulunmadan önce güncellenmiş kurallara bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

- Grupla birlikte okuyacağınız kitapları önermenizi bekliyoruz.
- Önerinizin nedenini çok kısa olarak açıklamanız faydalı olabilir.
- Bu kategoride son altı ay içinde bir kitabı okunmuş bir yazara ait bir kitap bu kategoride önerilmemelidir.*
- Grupta daha önce okunmuş kitaplar önerilmemelidir.
- Öneride bulunurken kitap ve/veya yazarın isminin metin kutusunun hemen üstündeki 'add book/author'a tıklanarak yapılması oylama için anket hazırlamakta kolaylık sağlayacaktır.

Öneri süreci şu şekilde işlemektedir:
- Her üye bir kategoride ya bir kitap önerebilir ya da önerilen bir kitabı destekleyebilir. Bir öneriyi desteklemek isteyen üye “A kitabını destekliyorum” anlamına gelen bir yorum eklemelidir.
- Bir üye önerisini başka bir üye tarafından desteklenmediği sürece geri çekebilir veya değiştirebilir. Bir üye tarafından desteklenen bir öneri geri çekilemez veya değiştirilemez.
- Bir öneriye verilen destek çekilebilir ve başka bir öneriye verilebilir. Ancak bunun moderatörlerce izlenebilmesi için “Desteğimi A önerisinden çekiyorum ve B önerisine veriyorum” gibi bir yorumla belirtilmesi gereklidir. Bir öneriye verilen destek çekilmeden başka bir öneriye destek verilemez.
- Bir kategoride bir yazarın sadece bir kitabı oylamaya sunulacaktır. Aynı yazara ait birden fazla öneri olması durumunda ilk destek alan öneri oylamaya sunulmaya aday olabilecektir. Geçerli görülmeyen önerinin sahibi önerisini değiştirebileceği gibi geri çekip başka bir öneriyi destekleyebilir.
- Bir yazarın farklı kitapları farklı kategorilerde önerilebilir ve yeterince desteklenmesi durumunda oylamaya sunulabilir. Aynı kitabın farklı kategorilerde önerilmesi durumunda ise ilk destek alan öneri geçerli sayılacaktır.

Öneri süreci sonunda her kategoride en fazla desteklenen beş kitap oya sunulacaktır.

* Bu kategoride son altı ay içinde okunmuş veya okunmak üzere seçilmiş kitap ve yazarlar:
Bir İdam Mahkûmunun Son Günü - Victor Hugo
Notre Dame'ın Kamburu - Victor Hugo


message 2: by Nihan (new)

Nihan | 135 comments Mary Wollstonecraft - Kadın Haklarının Gereķçelendirilmesi


message 4: by CENK TOLGA (last edited May 09, 2018 04:26AM) (new)

CENK TOLGA ÇIĞGIN (ciggin) | 33 comments Utopia - Thomas More

Utopia - Thomas More

Kitabın yayınlandığı tarih 1516. Önereceğim yayın evi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları - Mina Urgan'ın İncelemesiyle. Çevirenler: Vedat Günyol, Sabahattin Eyuboğlu, Mina Urgan. Sayfa sayısı 217.

Kitap ve yazar hakkında ön inceleme yaparak seçim yapmayı ve okumayı tercih ediyorum. Bu açıdan hem yazar hem de kitap hakkında yaptığım araştırmada enteresan bilgilere edindim, bazı bilgileri aşağıda paylaşıyorum. Hem düşünce yapısı hem de edebi dil açısından zengin bir şölen yaşayacağımıza inanıyorum :)

"Eserleri, görüşleri ve yaşam tarzıyla Kral’a ters düşen* Thomas More, 6 Temmuz 1535’te “kötü bir amaç uğruna haince ve şeytanca davranmak “ suçuyla idama mahkum edildi , kafası kesildi ve ibreti alem olsun diye Londra Köprüsü’den halka teşhir edildi. İdam edileceği kendine bildirildiğinde her zamanki güler yüzüyle şunları söyleyecekti; “Krala gönlüm borçlu kaldı. Bu berbat dünyanın acılarından beni böyle çabuk kurtarma yüceliği gösterdiği için.” Ardından More bir şölene gider gibi giyindi. Celladı yanına geldiğinde ona bir altın lira hediye verdi. Cellat geleneklere uyarak diz çöküp onu bağışlamasını dileyince celladı ayağa kaldırıp öptü. Başını kütüğün üstüne koydu. Sakalını yana çekti. Son şakasını yaptı; “Ne de olsa sakalım vatana ihanet etmedi. O da ölüm cezasına çarptırılmasın.” ref: https://www.insanokur.org/utopya-thom... (kaynak yazı kitap hakkında ön bilgi içerir)

*Kral 8. Henry ve Anne Boleyn aşkı Thomas More'un idamına giden kapıları açmış

"Kaytsky'ninde aralarında bulunduğu birçok sosyalist tarihçi Ütopya'yı ilk komünistçe yapıt olduğu kabul etmişlerdir. Burjuva tarihçileri Ütopya'yı Britanya emperyalizminin bir ön taslağı olarak görmüşlerdir. Edebiyat eleştirmenleri bir aydının iğneleyici denemeleri olduğunu düşünmüşlerdir. Hümanistler ise Ütopya'yı Hıristiyan Rönesanssının Programı ilan etmişlerdir."

"Thomas More’un Utopia’sı sonrası benzer hayali ülkeler ve yerleri tasvir eden kitaplar yazılmıştır. Bunların bazıları Tommasa Campanella’nın Güneş Ükesi ve Francis Bacon’un Yeni Atlantis’i gibi ütopya, bir kısmı da George Orwell’in 1984 ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünyası gibi distopya romanlardır."


message 6: by Cagdas (new)

Cagdas Akdemir Gurur ve Önyargı destekliyorum.


message 7: by İntellecta (new)

İntellecta | 1153 comments Mod
Suç ve ceza+1


message 8: by Seda (new)

Seda Kadın haklarının gerekçelendirilmesi +1


message 9: by Pınar (new)

Pınar Kaya (timeywimeylady) | 46 comments Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi +1


message 10: by İntellecta (last edited May 12, 2018 03:13PM) (new)

İntellecta | 1153 comments Mod
İlk gün itibarıyla önerilen kitaplar (Parantez içi rakamlar destek sayısını gösteriyor)

Mary Wollstonecraft- Kadın Hakları'nın gerçekleştirilmesi(2)
Fyodor Dostojevsky- Suç ve Ceza(1)
Thomas More- Utopia (1)
Jane Austen- Gurur ve Önyargı(1)
H.G. Wells- Dr. Moreau' nun Adası


message 11: by CENK TOLGA (new)

CENK TOLGA ÇIĞGIN (ciggin) | 33 comments İntellecta wrote: "İlk gün itibarıyla önerilen kitaplar (Parantez içi rakamlar destek sayısını gösteriyor)

Mary Wollstonecraft- Kadın Hakları'nın gerçekleştirilmesi(2)
Fyodor Dostojevsky- Suç ve Ceza(1)
Thomas Mann-..."


Küçük bir düzeltme iletmek istiyorum, Thomas "Mann" değil, Thomas "More" olacak :)


message 12: by Ahmet (new)

Ahmet | 13 comments Thomas More - Utopia +1


message 14: by Firdevs (last edited May 12, 2018 10:43AM) (new)


message 15: by Nihan (new)

Nihan | 135 comments George Orwell'in en sevdiğim kitaplarından;)


message 16: by Muhammed (new)

Muhammed (ahyed) Firdevs wrote: "Paris ve Londra'da Beş Parasız - George Orwell"

Sanırım bu kitap 1900 yılından sonra yazıldığı için eski klasikler kategorisine girmiyor.


message 17: by Firdevs (new)

Firdevs | 243 comments Muhammed wrote: "Firdevs wrote: "Paris ve Londra'da Beş Parasız - George Orwell"

Sanırım bu kitap 1900 yılından sonra yazıldığı için eski klasikler kategorisine girmiyor."


Evet onu hesap etmedim...:-((( o halde
düşüneyim biraz daha
Önerimi geri çekiyorum.


message 18: by Nihan (new)

Nihan | 135 comments Modern klasikler kategorisinde olabilir:)


message 19: by İntellecta (new)

İntellecta | 1153 comments Mod
Son bir gün...
Oylamaya gidecek Kitapların hala kaderlerini değiştirebilirsiniz:)

Mary Wollstonecraft- Kadın Hakları'nın gerçekleştirilmesi(2)
Fyodor Dostojevsky- Suç ve Ceza(1)
Thomas More- Utopia (1)
Jane Austen- Gurur ve Önyargı(1)


back to top
This topic has been frozen by the moderator. No new comments can be posted.