Goodreads Librarians Group discussion

Les Liaisons dangereuses
This topic is about Les Liaisons dangereuses
23 views
Book Issues > ISBN is in description.

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Relaxingreader | 79 comments This version of the book has no description, but instead has it's ISBN as a description: Les Liaisons Dangereuses This ISBN wasn't properly added as an ISBN.


Elizabeth (Alaska) | 7146 comments Moved ISBN13 to proper field and added ISBN10. If you have a good dutch description, we should add that too.


Relaxingreader | 79 comments Elizabeth (Alaska) wrote: "Moved ISBN13 to proper field and added ISBN10. If you have a good dutch description, we should add that too."
Thank you! The back of the book might be a good Dutch description, it says the following:
De verschijning in 1782 van de 'perverse' briefroman les liaisons dangereuses van Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos verwekte groot schandaal. De duivelse verleidingskunsten van zijn hoofdpersonen, burggraaf de Valmont en markiezin de Merteuil, sloegen terug op Choderlos de Laclos zelf: hij werd in de salons gemeden omdat men hem identificeerde met de woeste Valmont.

Toch waren de intenties van de auteur puur didactisch. Hij heeft de onzedelijkheid van zijn tijd juist aan de kaak willen stellen door haar onverbloemd te etaleren. Valmont en Merteuil representeren de verdorvenheid van het Ancien Régime, waarvan Choderlos de Laclos de ondergang heeft voorzien. Zeven jaar na de verschijning van zijn boek brak de Franse Revolutie uit.


Elizabeth (Alaska) | 7146 comments Relaxingreader wrote: "Elizabeth (Alaska) wrote: "Moved ISBN13 to proper field and added ISBN10. If you have a good dutch description, we should add that too."
Thank you! The back of the book might be a good Dutch descri..."


Thank you! Added description.


Relaxingreader | 79 comments Elizabeth (Alaska) wrote: "Relaxingreader wrote: "Elizabeth (Alaska) wrote: "Moved ISBN13 to proper field and added ISBN10. If you have a good dutch description, we should add that too."
Thank you! The back of the book might..."


You are welcome, and thank you for fixing these issues!


back to top