Oldtimer - Klasik Okuma Grubu discussion

note: This topic has been closed to new comments.
28 views
Arşiv > Öneri ve oylama sürecine dair revizyon

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Özgür (new)

Özgür | 3158 comments Mod
Grubumuzu devamlı olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda aklımızdaki sorulardan (üyelerimizden de bu konuda öneriler gelmişti) biri öneri sürecindeki etkileşimi nasıl artırabileceğimizdi. Bu soruyu cevaplamak için Newton’un öğüdünü dinleyerek “bizden önceki devlerin omuzları üzerinde yükselmeyi” tercih ettik.

Daha önce de kendilerinden faydalandığımız ama şimdiye kadar ismini anmadığımız “Catching up on Classics (and lots more!)” grubunun (6700'den fazla üyesi var) öneri sürecinin bizim sorumuza uygun bir cevap olabileceğini gördük. Moderatörleriyle de iletişime geçerek öneri sürecini kopyalama konusunda izin aldık.

Gözden geçirerek revize ettiğimiz öneri ve oylama sürecini siz üyelerimizin görüşüne sunarak bundan sonraki uygulamalarda kullanmak istiyoruz. Aşağıda detayları belirtilen yeni düzenlemeyle ilgili görüşlerinizi bu tartışma başlığına 5 Mayıs Cumartesi günü akşamına (TSİ 20.00) kadar ekleyebilirsiniz.

Yenilenmiş süreçte sadece beş kitabı üyelerin oylarına sunmayı öngörüyoruz. Bu beş kitap aşağıda detayları belirtilen öneri süreciyle belirlenecek.
1. Her üye bir kategoride sadece bir kitap önerebilir veya önerilen bir kitabı destekleyebilir. Öneri sürecinde en fazla desteklenen beş kitap oya sunulur.
2. Bir üye önerisini başka bir üye tarafından desteklenmediği sürece geri çekebilir veya değiştirebilir. Bir üye tarafından desteklenen bir öneri geri çekilemez veya değiştirilemez.
3. Bir öneriye verilen destek çekilebilir ve başka bir öneriye verilebilir. Ancak bunun moderatörlerce izlenebilmesi için “Desteğimi A önerisinden çekiyorum ve B önerisine veriyorum” gibi bir yorumla belirtilmesi gereklidir.
4. Bir kategoride bir yazarın sadece bir kitabı oylamaya sunulacaktır. Aynı yazara ait birden fazla öneri olması durumunda ilk destek alan öneri oylamaya sunulmaya aday olabilecektir. Geçerli görülmeyen önerinin sahibi önerisini değiştirebileceği gibi geri çekip başka bir öneriyi destekleyebilir.
5. Bir yazarın farklı kitapları farklı kategorilerde önerilebilir ve yeterince desteklenmesi durumunda oylamaya sunulabilir. Aynı kitabının önerilmesi durumunda ise ilk destek alan öneri geçerli sayılacaktır.

Yukarıda belirtilenlerle birlikte geçmişte uyguladığımız aşağıdaki kurallar da geçerli olacaktır:
a. Üyelerin grupla birlikte okumayı öngördükleri kitapları önermeleri beklenmektedir.
b. Zorunluluk olmamakla birlikte üyelerin önerdikleri kitap oylama neticesinde grup okuması olarak belirlenirse kitaba ilişkin tartışmayı da yönlendirmeleri beklenmektedir.
c. Üyelerin bir kitabı neden önerdiklerine dair çok kısa bir açıklama yapmaları diğer üyeleri bilgilendirme açısından faydalı olabilir.
d. Grupta daha önce okunmuş kitaplar önerilmemelidir. Grup olarak okunmuş (veya okunmasına karar verilmiş) kitapların listesine Grup kitaplığından (https://www.goodreads.com/group/books...) ve https://www.goodreads.com/topic/show/... dan erişebilirsiniz.
e. Üyelerin rahatlıkla erişebilecekleri, edinebilecekleri (piyasada baskısı bulunan) ve belirlenen süre içinde okuyabilecekleri hacimdeki kitapların önerilmesine özen gösterilmelidir.
f. Okumalarda çeşitlilik sağlanması açısından bir kategoride son altı ay içinde bir kitabı okunmuş bir yazara ait bir kitabın aynı kategoride önerilmemesine özen gösterilmesi beklenmektedir.
g. Öneride bulunurken kitap ve/veya yazarın isminin metin kutusunun hemen üstündeki 'add book/author'a tıklanarak yapılması oylama için anket hazırlamakta kolaylık sağlayacaktır. (Bu kural moderatörleri gözetmektedir :)
h. Grup kurallarına veya kategoriye uymayan öneriler oylamaya dahil edilmez.


message 2: by Ömer (new)

Ömer (omercinar) | 629 comments Revizyon için emek verilmiş, güzel düşünülmüş. Yanlış anlamadıysam insanlar hem kitap önerip isterlerse hem de başka bir kitabı destekleyebilecekler.


message 3: by Özgür (new)

Özgür | 3158 comments Mod
Ömer wrote: "Revizyon için emek verilmiş, güzel düşünülmüş. Yanlış anlamadıysam insanlar hem kitap önerip isterlerse hem de başka bir kitabı destekleyebilecekler."

Teşekkürler Ömer. "Hem" yerine "ya" kullansaydınız doğru olacaktı :) Yani bir üye ya bir kitap önerecek ya da bir kitap destekleyecek yeni süreçte. Kitabı öneren kişilerin öneri nedenlerini iyi açıklamaları ikna edici olabilir.


message 4: by Özgür (new)

Özgür | 3158 comments Mod
Josefina wrote: "2. Bir üye önerisini başka bir üye tarafından desteklenmediği sürece geri çekebilir veya değiştirebilir. Bir üye tarafından desteklenen bir öneri geri çekilemez veya değiştirilemez.
Sorum su: nerde..."


Bir öneriyi desteklemek isteyen üyenin "A isimli kitap önerisini destekliyorum" mealinde bir yorum bırakması gerekecek tartışmaya.


Aşağıdaki bağlantıdan süreci kopyaladığımız grup (Catching up on Classics) kapsamında yürütülen bir süreci görebilirsiniz örnek oluşturması açısından:
https://www.goodreads.com/topic/show/...


message 5: by Özgür (new)

Özgür | 3158 comments Mod
Revize edilmiş öneri süreciyle ilgili görüşleriniz için teşekkürler. Öneri sürecini belirtilen şekilde düzenleyip en kısa zamanda Temmuz için önerilerinizi almaya başlayacağız.


back to top
This topic has been frozen by the moderator. No new comments can be posted.