Goodreads Librarians Group discussion

18 views
Adding New Books & Editions > Can you add this book: "Scrum: Usta Sorulara Uzman Cevaplar"

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Melike (last edited Apr 30, 2018 08:30AM) (new)

Melike Ak Şahin | 10 comments Hi,

Can you please add the following book:

* Title: "Scrum: Usta Sorulara Uzman Cevaplar"
* Author(s) name(s): Mehmet Yitmen, Emin Gürbüz
* ISBN (or ASIN): 978 975 02 4808 5
* Publisher: Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
* Publication date: April 2018
* Format: paperback
* Description:
"Scrum 22 yaşında! Scrum, Dünyada Çevik yaklaşımları kullananların %90'ına erişmiş ve her gün 12 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmaktadır.

Resmi kaynak olan "Scrum Rehberi", Scrum hakkındaki temel bilgiyi sağlıyor ancak bu temel bilgiler, Scrum'da uzmanlaşmak için yeterli olmuyor çünkü; "biliyor olmak" ile "kavramış olmak" farklı şeylerdir.

Bunca yaygınlığına rağmen Scrum'ın tüm potansiyelinin kullanılamadığı pek çok örnek görüyoruz. Peki neden zor? Çünkü Scrum, bir sorunun çözümünü adım adım tarif eden bir metot değil, deneyselliği esas alan bir çerçevedir. Böylece yazılım üretiminden okullara veya donanım üretiminden askeriyeye kadar pek çok alanda kullanılabilmektedir. Ancak, bu yüzden kolaylıkla yanlış şekilde de kullanılabiliyor ve beklenen faydayı sağlamayabiliyor.

Kompleks her sorunun kendine özgü çözümleri vardır. Dolayısıyla kendi yaklaşımlarınızı ve pratiklerinizi geliştirmeniz, denemeniz ve öğrenmeniz gerekir. Scrum'da her sorunu çözecek sihirli tek bir yanıt yoktur.

Bu kitapta Scrum'daki bazı zor soruların yanıtlarını vermeye çalıştık. Kompleks her problemin çözümü; kuruma, problemin alanına, şirket kültürüne, Scrum takımına, bireylere özgün olabilir ve farklı yaklaşımlar gerektirir. O yüzden her problemin özüne inilmesi şarttır. Çoğunlukla Agile Manifesto'ya, Agile prensiplere, Scrum Değerlerine ve Scrum'ın üzerine inşa edildiği deneysel süreç kontrol teorisine başvurulması gerekir.

Bizzat kendi uygulama ve deneyimlerimizden yola çıkarak hazırladığımız bu kitap, umuyoruz ki sizlere kompleks problemlerin çözümünde kullanılan Agile ve Scrum düşünce biçiminin ip uçlarını verecektir."
* Page count: 142
* Link to book page: https://www.seckin.com.tr/kitap/37672... (the publisher's page)

or you may take the cover of my personal copy of the book from my drive https://drive.google.com/file/d/1f0lj...


message 2: by Melike (new)

Melike Ak Şahin | 10 comments Could you help please?


message 4: by Melike (new)

Melike Ak Şahin | 10 comments Thank you very much


back to top