Goodreads Librarians Group discussion

Caterina av Siena
This topic is about Caterina av Siena
15 views
Book Issues > Add info (19)

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4770 comments Add ISBN-13: 978-82-03-17659-3

change original title to title of this edition

add description:

Boka er ei biografisk skildring av en uforferdet kvinne som på 1300-tallet ble Italias fremste visjonær. I kraft av sin heroiske kjærlighet til Gud kunne Caterina oppfordre til korstog og arbeide for viktige kirkelige reformer.


message 2: by Abcdarian (new)

Abcdarian | 23463 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4770 comments Thank you!


back to top